start


Het blijkt dat zowel bij hbo-opleidingen als bij universitaire opleidingen een (best aanzienlijk) deel van de studenten in feite onvoldoende taalvaardig is en niet zonder aanvullende scholing kan voldoen aan de eisen die de opleiding stelt.

Een bijkomend probleem is, dat de meeste aankomende studenten logischerwijs verwachten, dat zij met hun aangewezen vooropleiding toch wel voldoende toegerust zullen zijn. Zelfreflectie blijkt ook hier vaak moeilijk. Een taaltoets kan in een vroeg stadium tekorten duidelijk signaleren en studenten selecteren voor wie bepaalde aanvullende scholing nodig is.

Wij bieden informatie voor studenten: onder andere een (gratis en vrijblijvende) ‘demo-toets’ van 70 (pabo 75) items, een snelle zelfscan, om een indruk te geven van hun basisvaardigheden voor taal en van de gebruikelijke basisleerstof en manier van toetsen. Daarbij geven wij aan hoe zij kunnen werken aan het vergroten van hun taalvaardigheid en wat het belang daarvan is – ook anders dan voor een toets!

Wij bieden ook informatie voor onderwijsinstellingen en opleidingen: over adequate toetsing van taalvaardigheid en de bijdragen die wij daaraan kunnen leveren.

Concreet: wij kunnen een digitale afname van een taaltoets voor één deelnemer of een honderdtal deelnemers vrij snel regelen. Maatwerk is daarbij mogelijk, maar kost uiteraard wat meer tijd.

En voor onderwijs vóór en na de toets informeren wij over online-onderwijs Nederlands: professionele e-learning met hulp en begeleiding op afstand.

laatst bijgewerkt: 28-4-’24

©  2024  Ronald Zwiers