taaltoetsen

Een deel van de hbo- en universitaire opleidingen heeft voor de eerstejaarsstudenten een taaltoets ingevoerd. Een bekend voorbeeld is de pabo (over die toetsing heeft de redacteur van deze site destijds gepubliceerd in vakliteratuur en landelijke dagbladen).

Een toets moet allereerst adequaat zijn (valide en betrouwbaar). Zo’n toets kent in de praktijk al gauw een aantal technische compromissen, door enkele (voor de hand liggende) wensen ter wille van de efficiency:

  • snel digitaal te scoren door middel van meerkeuzevragen
  • een beperkte duur van de afname
  • meerdere goed vergelijkbare versies

Zo’n toets moet uiteraard aan een aantal eisen voldoen, allereerst:

  • een duidelijke instructie, die studenten zo weinig mogelijk afleidt
  • een heldere formulering van de items, zonder ingewikkelde combinaties
  • ondubbelzinnige keuzes: er moet duidelijk te verdedigen één goed antwoord zijn

Zo’n taaltoets zal zich vaak hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend richten op de basisvaardigheden (in ruime zin).

Het ligt voor de hand om daarbij rekening te houden met in de dagelijkse praktijk gemakkelijk beschikbare digitale hulpmiddelen. Dat houdt bijvoorbeeld in, dat de beschikbaarheid van ‘spellingscontrole’ bij digitaal schrijven, eisen voor de kennis van gedetailleerde spellingsregels kan verlichten. Voorwaarde is dan wel dat de gebruiker de beperkingen van dat hulpmiddel goed kent en vertrouwd is met het gebruik van de officiële digitale Woordenlijst, als belangrijke en doorslaggevende vraagbaak.

Van docenten wordt doorgaans verwacht dat zij ook verantwoorde toetsen kunnen samenstellen. Meestal is de basis daarvoor niet veel meer dan de ervaring met toetsing tijdens hun eigen opleiding. Wij zien in de praktijk dat daarvoor specifieke deskundigheid vereist is, vooral bij toetsen die bestaan uit meerkeuzevragen.

Wij kunnen – in overleg met de opdrachtgever en eventueel betrokken vaksectie(s) – de ‘content’ / inhoud voor zo’n toets geheel op maat leveren.

Wij kunnen ook adviseren voor aanpassing van bestaande toetsen. Wij besteden daarbij onder andere aandacht aan (onnodige) barrières voor studenten met dyslexie.

Wij kunnen ook diverse vormen van ondersteuning aanbieden voor de verantwoorde constructie en evaluatie van taaltoetsen. Wij zijn daarbij vertrouwd met overleg met examencommissies en toetscommissies.

Het is natuurlijk aan de onderwijsinstelling of opleiding om de status van zo’n taaltoets vast te stellen in de onderwijs- en examenregeling.

Wij kunnen voor incidentele gevallen (toelating tot een bepaald studietraject, buitenlands diploma) snel toetsing op afstand regelen. Desgewenst kunnen wij daarbij ook adviseren op basis van de behaalde resultaten.

En voor onderwijs vóór en na de toets bieden wij professionele e-learning aan. Met eventuele vragen kunnen studenten voor deskundige hulp terecht bij onze helpdesk.

Een opleiding kan de studenten e-learning aanbieden. (Al een gering percentage minder uitval maakt die investering ook financieel alleszins verantwoord.) Wij kunnen in dat geval ook nog rekening houden met eventuele specifieke aanvullende wensen voor die opleiding.

Een opleiding kan de studenten uiteraard ook wijzen op de mogelijkheid om individueel (en voor eigen kosten) gebruik te maken van de e-learning. Door die drempel zal het percentage gebruikers uiteraard wel lager zijn.

Wij geven graag vrijblijvend nadere informatie.