voorbeeld

Een voorbeeld van de onkosten ter vergelijking

Een pabo met 150 eerstejaarsstudenten verzorgt 80 lesuren voor ‘taalondersteuning’:

80 lesuren: voorbereiding, uitvoering, verbruiksmateriaal, nazorg en lokaalgebruik (exclusief overhead)  à €  180 = €  14.400

200 studenten begeleide e-learning voor 12 maanden à €  35 = €  7000

Conclusie: minder dan de helft van de kosten en bovendien docenten die in plaats van voor routinematige lessen beschikbaar zijn voor andere lessen die voor hen ook meer plezier opleveren.