voorbereiding toetsen

Het zou goed zijn als (aankomende) studenten zelf het initiatief zouden nemen om zich voor taalvaardigheid vroegtijdig voor te bereiden op hun studie. Wij bieden aankomende studenten de mogelijkheid om snel een indruk te krijgen van hun kennis en vaardigheden, door middel van een korte taaltoets (‘demo-toets’, van 70 of 75 items).

Studenten zien het behalen van een voldoende resultaat voor een taaltoets vaak als doel op zich, zonder nog het achterliggende, werkelijke doel te zien. In elk geval kan zo’n toets een duidelijke stimulans zijn om aan hun taalvaardigheid te werken. Tegenover studenten benadrukken wij uiteraard ook duidelijk dat achterliggende doel.

Logischerwijs moet voor een deel van de studenten aanvullende scholing volgen. Als de opleiding daarvoor beschikt over ter zake ervaren neerlandici, kan dat eventueel binnen de opleiding plaatsvinden. Vaak zal een meer eigentijdse, voor studenten aantrekkelijker (en voor de opleiding ook aanmerkelijk voordeliger) optie e-learning zijn, met hulp en advies. 

Wij zagen soms studenten met een stapeltje studieboeken (al gauw veel meer dan 100 euro) het leslokaal binnenkomen. Zij waren daar dan zelfstandig mee aan de slag gegaan, vaak met weinig geschikte oefenstof. Over de meeste van die boeken was ons oordeel niet positief. Na de invoering van de verplichte landelijke taaltoets voor de pabo, verschenen diverse kennelijk nogal haastig geschreven taalboekjes (kennelijk toen nog in de verwachting dat er ook voor het overig hbo een verplichte landelijke toets zou komen).

Wij hebben gekozen voor het aanbieden van ‘e-learning met helpdesk’. Een goedkoper alternatief, met heldere theorie, meer oefenstof en gerichte begeleiding. Als ‘wegwijzer’ gebruiken wij de site met de domeinnaam taaltoetstraining.nl, maar ons credo is: met extra voorbereiding voor taal scoor je meervoudig: niet alleen bij de toets, maar onder andere ook bij je studie en tijdens stages!

Voor (aankomende) studenten bieden wij dat aan tegen een minimaal tarief, dat in feite enkel een bijdrage in de onkosten is. Wij vragen daarvoor wel een bewijs van de status als (aankomende) student (want voor anderen geldt een tarief dat wat meer in verhouding staat tot de grote investering in tijd voor ontwikkeling, onderhoud en de beschikbaarheid voor de helpdeskservice).

Wij bieden vier onderwijspakketten aan:

Extra stimulering voor nascholing van personeel onderwijs: nascholingtaal.nl